Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

Nagła głuchota – czy znane są jej przyczyny? 03 lis, 2021

Nagłą głuchotą nazywa się zjawisko polegające na tym, że słuch gwałtownie i znacznie pogarsza się lub nawet następuje całkowita jego utrata. Częstymi objawami nagłej głuchoty są uczucie zatkania ucha, a także słyszenie szumów oraz pojawienie się zawrotów głowy.

Główną cechą nagłej głuchoty jest fakt, że jej przyczyna nie jest znana, a przynajmniej nie jest oczywista na samym początku. Za najbardziej prawdopodobny powód występowania tego schorzenia uznaje się zaburzenia przepływu krwi w układzie krwionośnym ucha wewnętrznego, co wiąże się z niedotlenieniem komórek słuchowych. Wśród możliwych czynników wyróżnia się także różne choroby uszu, takie jak otoskleroza, zapalenia ucha, a także infekcje wirusowe i bakteryjne. Utrata słuchu bywa również wiązana z cukrzycą czy też chorobami oraz patologiami występującymi w obrębie nerwowej drogi słuchowej (zaburzenia synaptyczne).

Co zrobić w przypadku nagłej utraty słuchu?

W przypadku gwałtownego pogorszenia się słuchu należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza, najlepiej laryngologa. Specjalista przede wszystkim zbada poziom utraty słuchu (głuchotę idiopatyczną uznaje się jako niedosłuch przekraczający 30 decybeli), do tego badania najczęściej wykorzystuje się audiometrię tonalną.  Ponadto, wykonanie zostanie otoskopia ucha oraz szereg dodatkowych badań audiologicznych – tympanometria, otoemisje akustyczne oraz słuchowe potencjały wywołane z pnia mózgu. Nagła głuchota jest schorzeniem, którego leczenie jest utrudnione, ze względu na brak sprawdzonej metody terapeutycznej. Stosuje się leczenie zachowawcze, glikokortykosteroidy, a w wyjątkowych sytuacjach – leczenie operacyjne. W większości przypadków pacjentom podawane są leki poprawiające krążenie krwi, a także normalizujące jej ciśnienie oraz preparaty działające na zakrzepy i agregacje płytek krwi. Jeśli problem ma podłoże infekcyjne, skuteczne może także okazać się leczenie przeciwzapalne i przeciwwirusowe. Równie popularną metodą jest leczenie tlenem w komorach hiperbarycznych, jego wykorzystanie służy podniesieniu ciśnienia parcjalnego krwi. Dodatkowo zwraca się uwagę na eliminację czynnika stresowego, który mógł mieć wpływ na pojawienie się nagłej głuchoty oraz leczenie wtórnych zaburzeń psychosomatycznych związanych z wystąpieniem niedosłuchu.

Podsumowanie

Nagła głuchota, choć bardzo często jest zjawiskiem odwracalnym, nie może być lekceważona, gdyż może ona okazać się objawem o wiele bardziej niebezpiecznych chorób. Dlatego przy wystąpieniu nagłego niedosłuchu zaleca się jak najszybsze odwiedzenie laryngologa w celu ustalenia przyczyny oraz sposobu leczenia tej dolegliwości. Czas zadziałania ma ogromne znaczenie – im szybciej rozpoczęta zostanie terapia lub odpowiednie leczenie, tym jest większa szansa na całkowity powrót słuchu do normy fizjologicznej. Brak natychmiastowej reakcji może w konsekwencji spowodować utrwalenie się niedosłuchu na stałe.