Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

Jedno z najdokładniejszych badań układu słuchowego, czyli audiometria impedancyjna 03 sty, 2022

Pojawienie się zaburzeń słyszenia może powodować problemy z komunikacją oraz utrudniać odbieranie dźwięków z otoczenia. Wykrywanie nieprawidłowości i wdrażanie odpowiedniego leczenia umożliwia precyzyjne badanie słuchu określane mianem audiometrii impedancyjnej. Poniżej wyjaśniamy, na czym polega to badanie.

Diagnostyka chorób układu słuchowego

Ta jedna z najdokładniejszych metod badania słuchu obejmuje trzy testy. Pierwszy z nich to tympanometria polegająca na pomiarze ciśnienia w uchu środkowym. Drugi test stanowi pomiar odruchów mięśnia strzemiączkowego, a trzeci pozwala określić drożność trąbki słuchowej. Audiometria impedancyjna to wartościowe badanie, które pozwala zdiagnozować takie choroby i zaburzenia jak wysiękowe zapalenie ucha środkowego, przerost migdałów gardłowych i podniebiennych, dysfunkcja trąbki słuchowej, otoskleroza, przerwanie łańcucha kosteczek słuchowych, a także porażenie nerwu słuchowego. 

Przebieg badania i wskazania do jego przeprowadzenia

Badanie ma charakter bezbolesny i nieinwazyjny. Polega na wprowadzeniu do ucha sondy zakończonej nasadką o wielkości dopasowanej do kształtu i rozmiaru ucha. Sonda wprowadzana jest do przewodu słuchowego. Tympanometria to rodzaj testu, w którym przeprowadza się pomiar ciśnienia w uchu środkowym. Badanie odruchów mięśnia strzemiączkowego polega na podawaniu bodźców dźwiękowych o różnych częstotliwościach. Podczas testu drożności trąbki słuchowej bada się ciśnienie wyjściowe w jamie bębenkowej. Wyniki przeprowadzonych testów przedstawiane są w sposób graficzny w postaci tympanogramu. Wskazaniem do przeprowadzenia tego rodzaju badań słuchu są takie dolegliwości jak nawracający ból ucha, podejrzenie niedrożności zatok, niedosłuchu lub niedowładu nerwu twarzowego.

Podsumowanie

Charakterystyczną cechą audiometrii impedancyjnej jest to, że badanie odbywa się bez czynnego udziału pacjenta. Pominięcie subiektywnych odczuć pacjenta pozwala uzyskiwać dokładne i wiarygodne wyniki na podstawie odruchów poszczególnych elementów narządu słuchu.