Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Audiometria impedancyjna A A A

Audiometria impedancyjna należy do rutynowych testów w diagnostyce audiologicznej. Jest metodą nieinwazyjną, szybką oraz obiektywną. Obejmuje kilka podstawowych testów:

  • wyznaczenie podatności przewodu słuchowego zewnętrznego,
  • obliczenie wartości impedancji akustycznej,
  • uzyskanie krzywej tympanometrycznej, czyli graficzna rejestracja zmian tej impedancji w funkcji zmian ciśnienia w przewodzie słuchowym,
  • badanie progu odruchu mięśni strzemiączkowych i mięśni napinaczy błony bębenkowej (w decybelach),
  • testowanie funkcji motorycznej nerwu twarzowego,
  • różnicowanie niedosłuchów,
  • badanie drożności trąbki słuchowej.

Audiometria impedancyjna jest niezwykle przydatna w badaniu dzieci. Badanie to w zestawieniu z badaniem otoskopowymn, akumetrycznym i audiometrycznym stanowi ogromnie przydatne narzędzie w diagnostyce chorób ucha.

Źródło: "Audiologia kliniczna" pod redakcją prof. dr hab. med. Marioli Śliwińskiej-Kowalskiej