Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Podstawowe badania słuchu A A A

Słuch często  tracimy w sposób powolny i często niezauważalny. Im wcześniej zgłosimy się na badanie profilaktyczne, tym szybciej pojawi się szansa rozpoznania  zaburzeń i ubytku słuchu oraz podjęcia odpowiednich działań.

Choć najczęściej  pierwsze symptomy związane z zaburzeniami słuchu pojawiają się ok. 50. roku życia, zdarza się coraz częściej, że do poradni zgłasza się młodzież oraz dzieci, dlatego tak istotne jest, by zbadać słuch tak wcześnie, jak to tylko możliwe.

W ramach profilaktyki słuchu  zaleca się przeprowadzanie badania słuchu raz w roku. Badanie takie można wykonać w poradniach laryngologicznych oraz we wszystkich gabinetach protetyki słuchu.