Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

Słuch a walka z demencją, czyli dlaczego seniorzy powinni regularnie badać słuch? 20 kwi, 2022

Niedosłuch starczy jest powszechnym i wciąż narastającym problemem u osób starszych. Słabsze słyszenie to nie tylko pogłębiająca się izolacja społeczna i obniżony komfort życia, ale również większe zagrożenie pojawieniem się i rozwojem demencji. Niedosłuch u seniorów jest istotnym czynnikiem pogłębiającym problemy z pamięcią. Sprawia to, że leczenie tego schorzenia staje się jednocześnie ważnym elementem walki z demencją.

Ubytek słuchu – dlaczego jego diagnoza i leczenie są tak ważne dla pracy mózgu?

Niestety znaczna część osób z niedosłuchem starczym pozostaje niezdiagnozowana i nie korzysta z aparatów słuchowych. Powoduje to narastanie problemu, a w efekcie nawet całkowitą głuchotę. Tymczasem równolegle z pogarszającym się słyszeniem następuje szybsze niszczenie i obumieranie komórek mózgowych. Efektem może być demencja, choroba Alzheimera i inne schorzenia neurodegeneracyjne. Przyczyną tego jest fakt, że większy wysiłek związany z utrudnionym odbiorem dźwięków skutkuje zaburzeniem innych czynności w obrębie mózgu i powoduje stopniową utratę jego tkanki. Sposobem na to, aby zahamować ten proces jest regularne badanie słuchu, odpowiednia diagnoza i stosowanie dobrze dobranego aparatu słuchowego.

Badania neuroobrazowe

W ostatnich latach pojawiło się wiele publikacji poruszających zagadnienie deficytu słuchowego związanego z upośledzeniem funkcji poznawczych u osób starszych oraz podjęto rozważania dotyczące oceny stanu słuchu w demencji. Przeprowadzone dotychczas badania neuroobrazowe ukazują mniejsze objętości mózgu, ubytki w obrębie istoty szarej mózgu, a także nieprawidłowości w drogach nerwowych istoty białej u osób starszych z ubytkiem słuchu.

Zmiany degeneracyjne dotykające ośrodkowy układ nerwowy, które pojawiają się u osób starszych wpływają na działanie całego organizmu oraz utrudniają prawidłowe funkcjonowanie. W przypadku układu słuchowego najbardziej dokuczliwym problemem jest utrudnione rozumienie mowy, szczególnie w hałasie oraz podczas rozmowy w większym gronie. Wynika to nie tylko z upośledzenia czynności receptora słuchowego, ale przede wszystkim z pojawieniem się nieprawidłowości w centralnym przetwarzaniu słuchowym. Oprócz zmian w poszczególnych strukturach OUN dochodzi również do zaburzenia ilości neuroprzekaźników oraz jakości ich transmisji pomiędzy poszczególnymi regionami. U osób starszych często obserwuje się obniżony poziomu hamującego neuroprzekaźnika, czyli kwasu gamma-aminomasłowego (GABA), m.in. w ośrodkach słuchowych kory mózgowej, co wiąże się z pogorszeniem rozumienia mowy w hałasie. Osłabienie mechanizmów hamujących u osób starszych powoduje osłabienie wielu funkcji poznawczych, a także pojawienie się problemów z codziennymi czynnościami i prawidłowym funkcjonowaniu w społeczeństwie.

Aparat słuchowy – skuteczna terapia niedosłuchu starczego i zapobieganie demencji

Warto wiedzieć, że niedosłuch starczy postępuje stopniowo i przez długi czas może pozostać niezauważony. Regularne badanie słuchu, pozwoli więc odpowiednio wcześnie wykryć problem i jak najszybciej zredukować objawy ubytku słuchu przy pomocy aparatu. Dzięki temu możliwe jest znaczne spowolnienie rozwoju zmian w mózgu i utrzymanie sprawności umysłowej na dobrym poziomie.

Badanie słuchu i decyzja o noszeniu aparatu to jeden z najważniejszych element profilaktyki i spowolnienia rozwoju takich schorzeń, jak choroba Alzheimera i demencja. Pozwala to nie tylko na poprawę jakości życia, ale również umożliwia większą stymulację intelektualną i towarzyską, a tym samym poprawę pamięci i funkcji poznawczych.