Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

Jak leczy się niedosłuch przewodzeniowy? 20 wrz, 2022

Niedosłuch to bardzo poważne schorzenie. Spowodowane może być różnymi czynnikami, od których zależy przebieg leczenia i rokowania. Jednym z rodzaju niedosłuchu jest niedosłuch przewodzeniowy. Czym może być spowodowany i jak przebiega proces jego leczenia?

Przyczyny powstania niedosłuchu przewodzeniowego

Niedosłuch przewodzeniowy spowodowany jest zazwyczaj zmianami zachodzącymi w obrębie zewnętrznego kanału słuchowego lub ucha środkowego i polega na zakłóceniu przewodzenia dźwięków do ucha wewnętrznego pochodzących z otoczenia. Może wystąpić na skutek urazów mechanicznych, chorób lub zatkania przewodu słuchowego.

Przyczyną niedosłuchu przewodzeniowego na skutek urazów są zmiany powstałe w obrębie błony bębenkowej prowadzące nieraz do jej perforacji. Do chorób uszu powodujących niedosłuch zalicza się zapalenie ucha środkowego, zarówno ostre, wysiękowe, jak i przewlekłe oraz otosklerozę objawiającą się dysfunkcją kosteczek słuchowych. Częstym powodem niedosłuchu przewodzeniowego jest zatkanie kanału słuchowego przez ciała obce lub przez korek woskowinowy.  Zawsze konieczne jest przeprowadzenie bardzo dokładnej diagnostyki, gdyż od jej wyników zależny jest sposób leczenia.

Sposoby leczenia niedosłuchu przewodzeniowego

Niedosłuch przewodzeniowy jest zazwyczaj schorzeniem przejściowym i najczęściej po usunięciu przyczyny jego wystąpienia całkowicie mija. Leczenie jest w znacznym stopniu uzależnione od czynnika go powodującego. Niedosłuch ten powstały na skutek choroby uszu lub innej choroby ustrojowej wymaga wdrożenia środków farmakologicznych. W przypadku urazów, guzów nowotworowych lub utknięcia dużych ciał obcych w przewodzie słuchowym konieczna jest interwencja chirurgiczna. Przy zatkaniu woskowiną lub niewielkim ciałem obcym wystarczy zabieg ambulatoryjny. W razie wystąpienia trwałego uszczerbku u osób, u których zdiagnozowano niedosłuch przewodzeniowo-odbiorczy, zalecany jest aparat słuchowy.

W każdym wypadku bardzo ważne jest szybkie postawienie diagnozy i podjęcie prawidłowego leczenia, decyduje to bowiem o jego sukcesie. W przypadku wystąpienia dolegliwości słuchu brak wizyty u specjalisty i zbagatelizowanie problemu może skutkować trwałym uszkodzeniem słuchu lub całkowitą głuchotą.