Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

Przesiewowe badanie słuchu u noworodków – co warto o nim wiedzieć? 27 kwi, 2021 Największym profilaktycznym programem zdrowotnym w Polsce jest Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków, który realizowany jest dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Jego założeniem jest, by każde nowo narodzone dziecko było objęte badaniem pod kątem uszkodzenia słuchu oraz analizą czynników ryzyka. Czytaj więcej
Klasyfikacja niedosłuchów cz. 3 27 kwi, 2021 Bardzo często pacjent pyta jaki duży ma niedosłuch. Do klasyfikacji niedosłuch używane są najczęściej dwie nor­my: WHO z 1997 roku oraz BIAP. Pierw­sza norma jest sto­so­wana czę­ściej, chociażby przez leka­rzy laryn­go­lo­gów i audiologów, zgod­nie z wytycz­nymi NFZ. Czytaj więcej
Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem 23 kwi, 2021

Noise Awareness Day (NAD)

25 kwietnia 2021 roku odbywa się kolejna światowa edycja Międzynarodowego Dnia Świadomości Zagrożenia Hałasem.

Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem został ustanowiony przez amerykańską organizację League for the Hard of Hearing (pol. Liga Niedosłyszących). Organizacja ta powstała w roku 1910 w Nowym Jorku, a jej głównym celem było polepszenie jakości życia ludzi niedosłyszących (cierpiących na ubytki słuchu).

Czytaj więcej
Uraz akustyczny – jak go rozpoznać? 31 mar, 2021

Permanentne przebywanie w głośnym otoczeniu ma tragiczny wpływ na nasze zdrowie. Praktycznie każdego dnia jesteśmy narażeni na uszczerbek związany ze słuchem. Hałas w pracy to jedna z przyczyn powodujących uraz akustyczny, a więc odbiorcze uszkodzenie słuchu. W zależności od rozległości uszkodzenia podejmowane są działania lecznicze i rehabilitacyjne. Ważne, by wiedzieć, czym charakteryzuje się uraz akustyczny i jakie należy podjąć działania w przypadku jego wystąpienia.

Czytaj więcej
Rodzaje niedosłuchów część 2 26 mar, 2021

Podział ze względu na etiologię oraz czas wystąpienia wady słuchu

Istnieje wiele przyczyn powodujących zaburzenia w działaniu narządu słuchu. Konsekwencje, jakie powoduje utrata słuchu, są zależne od wielu czynników. Wśród nich wymieniamy wiek, w którym wystąpił problem ze słuchem.

Czytaj więcej
Rodzaje niedosłuchów część 1. 13 mar, 2021

Podział ze względu na lokalizację wystąpienia. W badaniu diagnostycznym narządu słuchu zwraca się uwagę przede wszystkim na:
1) ilościowe i jakościowe określenie ubytków słuchu,
2) lokalizację miejsca uszkodzenia narządu słuchu (topodiagnostyka),
3) ustalenie przyczyny zaburzenia słuchu (etiologia).

Czytaj więcej

<< <  Strona 14 z 65  > >>