Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Jak uchronić się w pracy przed hałasem? A A A

Najlepszą obroną przed utratą słuchu wywołaną hałasem jest pozostawanie z dala od niebezpiecznie hałaśliwych rejonów. Gdy przebywasz jednak w hałaśliwym otoczeniu, noś ochronniki słuchu.

Wszelkie urządzenia i przyrządy chroniące uszy pomagają w zapobieganiu utraty słuchu, o ile noszone są prawidłowo. Pamiętaj, że niewygoda ich noszenia jest niczym w porównaniu do trwałych skutków upośledzenia słuchu albo, co gorsza jego utraty.

Używanie zatyczek, stoperów lub tłumików do uszu jest skutecznym środkiem pozwalającym ochronić twój słuch podczas pracy i zabawy w hałaśliwym otoczeniu. Dostępne są również indywidualne, dopasowane do kanału słuchowego danej osoby ochronniki słuchu, które zawierają filtry tłumiące hałas.

  • Nie oczekuj żadnych korzyści z używania niestandardowych zatyczek do uszu, takich jak kawałki bawełny, filtry od papierosów, guma, kit czy nawet łuska naboju. Używanie ich jest ryzykowne, gdyż nie tylko nie tłumią skutecznie dźwięków, ale też są niewygodne i niehigieniczne.
  • W nagłej sytuacji użyj czystego koniuszka palca. Wciśnięty ciasno w przewód słuchowy zapewni właściwą ochronę