Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Ubytki słuchu u młodzieży A A A

Najczęściej występujące ubytki słuchu u młodzieży, oprócz ubytków wynikających z cech genetycznych, występujących na skutek przebytych infekcji (np. świnki) i ich leczenia. Pojawiają się również na skutek urazów mechanicznych lub cyklicznego obniżania zakresu dużych częstotliwości poprzez przebywanie w środowisku o zbyt dużym natężeniu dźwięku (koncerty, dyskoteki, gry komputerowe na słuchawkach). 

Dzieci czasów wzrostu gospodarczego chcą mieć wszystko: elektroniczne gadżety, narzędzia, systemy rozrywki, sportowe samochody, ciężarówki i motocykle. To wszystko prowadzi do najbardziej aktywnego i najgłośniejszego trybu życia obecnego pokolenia. Wydaje się, że jest to pokolenie narażone na znaczną utratę słuchu, w większym stopniu niż ich rodzice czy każde wcześniejsze pokolenie.

W tekstach umieszczonych w zakładkach znajdziesz dane dotyczące sytuacji akustycznych, w których bardzo często znajdują się młodzi ludzie. Nie obawiaj się, nie chcemy zniechęcić do korzystania z radości dostarczanych przez współczesne technologie! Chcemy, by korzystając z nich czyniono to świadomie.