Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Audiometria mowy A A A

Audiometria mowy jest bardzo ważnym badaniem, ponieważ pozwala  ocenić nie tylko głębokość niedosłuchu w części przewodzeniowej i odbiorczej ucha, ale także efektywność ośrodkowych procesów rozumienia sygnału mowy. W audiometrii mowy określamy dwa podstawowe progi:

  • próg wykrywania mowy czyli najniższe poziom dźwięku mowy, przy którym badany dostrzega w 50% obecność sygnału mowy, nie rozumiejąc jej treści,
  • próg rozumienia mowy czyli najmniejszy poziom sygnału mowy, przy którym badany poprawnie powtarza lub identyfikuje 50% materiału testowego.

Oprócz tych progów z audiogramu mowy możemy wyczytać próg rozróżniania, stopień rozróżniania, ubytek rozróżniania, szerokość krzywej artykulacyjnej.

Wykonując audiometrię mowy możemy jeszcze określić dwa subiektywne progi: próg nieprzyjemnego słyszenia nazywany poziomem dyskomfortu oraz próg komfortowego słyszenia.

Audiometria mowy jest jednym z badań audiologicznych których zestaw ma na celu topodiagnostykę uszkodzeń drogi słuchowej.

Wynik tego badania jest bardzo przydatny do właściwego dopasowania aparatu słuchowego.

Źródło: "Audiologia kliniczna" pod redakcją prof. dr hab. med. Marioli Śliwińskiej-Kowalskiej