Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Refundacja A A A

W Polsce aparaty słuchowe i systemy wspomagające słyszenie podlegają refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Od 1 stycznia 2014 roku obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Szczegóły dofinansowania poniżej.

PACJENCI DO UKOŃCZENIA 26 R.Ż. (stopień uszkodzenia słuchu powyżej 30 dB)
Dotyczy aparatów na przewodnictwo powietrzne

Maksymalna kwota refundacji za 1 aparat słuchowy wynosi 2.000 zł. Możliwość refundacji na 1 lub 2 aparaty słuchowe (przy obustronnym ubytku słuchu) czyli maksymalnie w przypadku 2 aparatów można otrzymać dofinansowanie do wysokości 4.000 zł. Przy zakupie aparatu słuchowego w wartości poniżej limitu finansowania otrzymamy refundację równoważną zakupowi sprzętu np. w przypadku zakupu 1 aparatu słuchowego w cenie 1.800 zł., przysługuje nam refundacja w tej wysokości, gdyż zgodnie z Rozporządzeniem aparaty są refundowane w całości do określonego limitu. 
Refundacja przysługuje raz na 3 lata.

PACJENCI POWYŻEJ 26 R.Ż. (stopień uszkodzenia słuchu powyżej 40 dB)

Dotyczy aparatów na przewodnictwo powietrzne

W przypadku tej grupy pacjentów maksymalny limit finansowania ze środków publicznych za 1 aparat słuchowy wynosi 1.000 zł., od którego należy odjąć 30% udziału własnego pacjenta czyli możemy uzyskać refundację maksymalnie do kwoty 700 zł. Pamiętajmy jednak, że przy zakupie tańszego aparatu słuchowego np. w cenie 800 zł. stosujemy tę samą zasadę czyli pacjent musi dopłacić 30% kwoty aparatu, w podanym przypadku będzie to kwota 240 zł., wówczas refundacja wyniesie 560 zł. Możliwość refundacji na 1 lub 2 aparaty słuchowe (przy obustronnym ubytku słuchu)!!!
Refundacja przysługuje raz na 5 lat. 

PACJENCI DO UKOŃCZENIA 26 R.Ż. (stopień uszkodzenia słuchu powyżej 30 dB)

Dotyczy aparatów na przewodnictwo kostne (z wyłączeniem aparatów słuchowych mocowanych na stałe)

Maksymalna kwota refundacji za 1 aparat słuchowy wynosi 1.800 zł. Możliwość refundacji na 1 lub 2 aparaty słuchowe (przy obustronnym ubytku słuchu) czyli maksymalnie w przypadku 2 aparatów można otrzymać dofinansowanie do wysokości 3.600 zł. Przy zakupie aparatu słuchowego w wartości poniżej limitu finansowania otrzymamy refundację równoważną zakupowi sprzętu np. w przypadku zakupu 1 aparatu słuchowego w cenie 1.500 zł., przysługuje nam refundacja w tej wysokości, gdyż zgodnie z Rozporządzeniem aparaty są refundowane w całości do określonego limitu.
Refundacja przysługuje raz na 3 lata. 

PACJENCI POWYŻEJ 26 R.Ż. (stopień uszkodzenia słuchu powyżej 40 dB)

Dotyczy aparatów na przewodnictwo kostne (z wyłączeniem aparatów słuchowych mocowanych na stałe)

W tej grupie pacjentów maksymalny limit finansowania ze środków publicznych za 1 aparat słuchowy wynosi 1.800 zł., od tej kwoty należy odjąć 30% udziału własnego pacjenta czyli możemy uzyskać refundację maksymalnie do kwoty 1.260 zł. Przy zakupie tańszego aparatu słuchowego stosujemy tę samą zasadę czyli pacjent musi dopłacić 30% kwoty aparatu, pozostałą kwotę stanowi kwota refundowana. Możliwość refundacji na 1 lub 2 aparaty słuchowe (przy obustronnym ubytku słuchu)!!!
Refundacja przysługuje raz na 5 lat.

Kwoty refundacji na indywidualną wkładkę uszną wynoszą odpowiednio:

  • 60 zł. dofinansowania za sztukę dla pacjentów do ukończenia 26 r.ż., które oprócz aparatów słuchowych mają wskazania do używania wkładki. Dofinansowanie nie jest określone czasem lecz dostosowane wyłącznie do zaleceń lekarza.
  • 50 zł. dofinansowania za sztukę dla pacjentów powyżej 26 r.ż., które oprócz aparatów słuchowych mają wskazania do używania wkładki. Dofinansowanie przysługuje raz na 5 lat.
Systemy wspomagające słyszenie

W tym wypadku wskazaniem są wady słuchu utrudniające lub ograniczające zrozumienie mowy dla pacjentów do ukończenie 26 r.ż. Maksymalny limit dofinansowania ze środków publicznych wynosi 5.500 zł. przy 50% udziale własnym pacjenta czyli  maksymalna kwota refundacji wynosi 2.750 zł.
Dofinansowanie przysługuje raz na 5 lat.

W poniższych plikach pdf znajduję się całość Rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz szczegóły dotyczące refundacji aparatów słuchowych i systemów wspomagających słyszenie. Wszystkich zainteresowanych nowymi warunkami refundacji zachęcamy do odwiedzenia strony Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu

Pliki do pobrania

Rozporządzenie Ministra wykaz wyroby medyczne (1015.8 kB)
Wyciąg załącznik audiologia (91.0 kB)